Blagovna znamka od Jakoba do Jakoba


V turizmu postaja oblikovanje in pripovedovanje zgodb (Angleži temu pravijo STORYTELLING, Slovenci pa smo izbrali izraz ZGODBARJENJE) učinkovito orodje za pomoč razvoju in trženju turističnih destinacij, produktov, znamenitosti in ponudnikov. Slovenija je bogata z zgodbami v turizmu. Te imajo tudi turistični trženjski potencial, vseeno pa velikokrat še niso v zadovoljivi meri vpete v turistične produkte. Prav tako pri nas vse prevečkrat razpolagamo s turističnimi produkti brez zgodb.


Zato je Javni zavod Sotočje Medvode v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Medvode konec leta 2015 začel ustvarjati novo zgodbo, katere del je tudi nastajajoča blagovna znamka OD JAKOBA DO JAKOBA. Ime znamke ima več pomenov, saj se navezuje na enega najbolj znanih Slovencev, ki je hkrati zavetnik občine Medvode. To je Jakob Aljaž. Prav tako Medvoško občino geografsko definirata dve cerkvi svetega Jakoba na obronkih občine: ena na vrhu, v Polhograjskih Dolomitih, druga pa na polju, v Hrašah.


Cilj blagovne znamke OD JAKOBA DO JAKOBA je v povezovanju kvalitetnih domačih pridelkov, izdelkov in storitev pod enim imenom. To ime bi bilo širše prepoznavno in bi v njem ljudje zaznali dodano vrednost v zagotavljanju kvalitete.


V znamko želimo povezati domače pridelovalce oziroma njihove izdelke in pridelke (mleko, jogurti, sir, meso, sezonska zelenjava itn.), domače proizvajalce (izdelki iz lesa, kovine, umetne mase, umetniške izdelke itn.) ter ponudnike različnih storitev (prenočišča, gostinske storitve itn.).


V blagovni znamki bodo sodelovali že uveljavljeni pridelovalci ter ponudniki storitev z medvoškega konca, možnost vključitve v blagovno znamko bodo dobili tudi ostali ponudniki dobrih domačih pridelkov ali izdelkov.


Zavedamo se, da je v sodobnem tržnem gospodarstvu dobra in prepoznavna blagovna znamka resnično pomembna, saj spodbuja prepoznavnost, prehiteva konkurenco, ustvarja reference, vestno izpolnjuje obljube in pričakovanja uporabnikov ter ohranja čustven stik s stranko.

Izdelki in pridelki pod imenom OD JAKOBA DO JAKOBA se prodajajo v Turistično informacijskem centru Medvode. Služijo tudi kot unikatna protokolarna darila pri obiskih medvoških delegacij doma in v tujini.


Glavni cilj vzpostavitve nove blagovne znamke je uporabnikom približati njeno ime, da bi prepoznali NAJBOLJŠE Z MEDVOŠKEGA SOTOČJA ...